Di­rek­ti­on Se­kre­ta­ri­at

H. Schef­fer-Lenk
heidi.scheffer-lenk@kgu.de
T 069 6301-7277
F 069 6301-7258

S. Ech­ner
swetlana.echner@kgu.de
T 069 6301-7277
F 069 6301-7258


 

Zen­tra­le Ter­min­ver­ga­be

T 069 6301-87202
F 069 6301-83594


 

Lei­ten­de MTRA / In­sti­tuts­ma­nage­ment EKE-Ma­na­ge­rin

U. Voigt-Ko­op
ulrike.voigt-koop@kgu.de
T 069 6301-87283
F 069 6301-87281


 

Lei­ten­de MTRA

Sil­ke Wolf
Silke.Wolf@kgu.de
T 069 6301-87283
F 069 6301-87281


 

Gynäkologische Radiologie

Lei­tung: OÄ Dr. med. Cla­ra Park
clara.park@kgu.de
Komm. OÄ Dr. med.Ro­traud Mul­lert-Ernst
T 069 6301-5174
F 069 6301-4222

Team­lei­tung: K. Möl­ler
karin.moeller@kgu.de
T 069 6301-5248


Kinderradiologie

Lei­tung: OÄ Sa­bi­ne Boett­ger
T 069 6301-7789
F 069 6301-83785

Team­lei­tung: K. Möl­ler
karin.moeller@kgu.de
T 069 6301-5248