1 Tunica muscularis (Stratum longitudinale)
2 Lamina propria serosae
3 Lamina epithelialis serosae (Mesothel)
[drucken] Drucken
[zum interaktiven Modus]