FettgewebePräparat 11: Univakuoläres Fettgewebe, Schnittpräparat, H.-E.


Präparat 12: Fettzellen, Omentum majus (Affe), Ölrot


Präparat 13: Univakuoläre Fettzellen, Thymus (erwachsener Mensch), Gewebsschnitt, H.-E.


Präparat 14: Plurivakuoläres Fettgewebe, Hibernom (Mensch), H.-E.